KAJ SO GASILNE NAPRAVE FIRE DESTROYER?

Avtomatske gasilne naprave FIRE DESTROYER so nova vrsta aktivne požarne zaščite za gašenje različnih tipov požarov. Njena iznajdba je namenjena predvsem temu, da se v situacijah, ko ni nikogar na kraju dogodka ali pa je ljudem na kraju dogodka upravljanje z gasilnimi sredstvi neprimerno. V primerjavi z običajnim gasilnim aparatom se avtomatska gasilna naprava samodejno sproži  kadar pride v stik s plamenom in le ta sprosti gasilno sredstvo v obliki prahu, ki ustvari ustrezen gasilni učinek. Da bi zagotovili njeno optimalno uporabo je torej lokacija namestitve gasilne naprave zelo pomemben faktor.

Produkt  je tretiran kot aktivna protipožarna zaščita. Ob zaznavi plamena se izdelki FIRE DESTROYER sami aktivirajo in s tem odpravijo požar, še preden lahko ogenj povzroči večjo materialno škodo ali celo ogrozi življenja.

Pri tem pristopu vam ob izbruhu požara ni potrebno biti prisotni. Poskrbite le, da boste izdelke FIRE DESTROYER strateško umestili, da boste s tem dosegli najboljše rezultate gašenja.

Avtomatske gasilne naprave FIRE DESTROYER so stroškovno učinkovita aktivna protipožarna zaščita katera ne zahteva dodatnih investicijskih vlaganj v izgradnjo inštalacij ali kakršnih koli drugih posegov v prostor. 

Kako deluje gasilna naprava za gašenje požara FIRE DESTROYER?

Ko se naprave dotakne plamen se varovalke, ki jo obdajajo v nekaj sekundah vžgejo, pri čemer se reakcija v napravi samodejno sproži. Gasilni medij v obliki suhe snovi se razprši po prostoru in pogasi požar. Gasilne naprave učinkovito pokrivajo območje od 1 do 12 kubičnih metrov, odvisno od velikosti uporabljene naprave.

FIRE DESTROYER vam zagotavlja mirnejši spanec v primeru ogroženosti od ognja. Z uporabo produktov FIRE DESTROYER lahko rešite vaše podjetje, premoženje ali celo življenje.

POŽARNI RAZREDI

V primeru požara se gašenje izvede samodejno s hitrim odzivom za požar razreda A / B / C / E / F.

Razred A

lesna masa

RAZRED B

tekoče topne snovi,
kot je bencin

Razred C

plini

Razred E

elektrika

Razred F

Olje za kuhanje

Prednosti gasilnih naprav FIRE DESTROYER

Enostavno rokovanje
- Kroglo preprosto vržete v ognjišče ali namestite na požarno ogroženo mesto,
- Nalepko pritrdite na mesto kjer je dostop omejen,
- Disk, produkt za vozila in plovila zaradi oblike preprosto namestite ob motor ali drugi namenski prostor, s tem ste preventivno zaščitili svoje premoženje v primeru nastanka požara.
Odzivnost
aktivacijski čas mehanizma FIRE DESTROYER od stika s plamenom je od 3-5 sekund
Funkcija alarma
gasilna naprava nameščena na požarno ogroženih območjih se bo ob nastanku požara sprožila in povzročila hrup do 120 decibelov.
Varna in učinkovita
zaradi avtomatske funkcije delovanja človeku ni več potrebno biti v neposrednem stiku z ognjem na kraja požara.
Garancija
3-5 let in ne zahteva rednega vzdrževanja.
Aktivna požarna zaščita
V fazi pripravljenosti je 24/7
Prijazen okolju in ljudem
Produkt FIRE DESTROYER je okolju in človeku popolnoma neškodljiv.
Lahke in prenosne
Od 90 gramov do 6 kilogramov.

Navodila za vzdrževanje samodejne gasilne naprave FIRE DESTROYER s suhim prahom

PRODUKTI FIRE DESTROYER SO TAKO NAMENJENI PRAVNIM OSEBAM IN INDUSTRIJI, KOT FIZIČNIM OSEBAM IN GOSPODINJSTVOM

Požari v bivalnih prostorih
Požari v industriji
Kmetiski objekti in mehanizacija
Požari tovornih vozil in delovnih strojev
Požari avtomobilov
Požari plovil

Opozorilo

Gasilne naprave ne izpostavljajte vodnim virom v fazi pripravljenosti, da ne poškodujete gasilnega mehanizma.